God almachtige Vader, telkens weer schenkt Gij de mensen een nieuw begin en nieuwe kansen. Wij danken U op deze vierde zondag van de Advent voor de komst van Uw Zoon in onze wereld. Wij danken U dat wij in vrijheid de geboorte van Jezus Messias mogen vieren. Geef dat steeds meer mensen Uw Boodschap van leven leren kennen en daar gehoor aan geven. Wij bidden U dat mensen over de hele wereld verzoening en vrede blijven zoeken. Door Christus onze Heer.