Goede God, Uw Zoon is de Weg en de Waarheid en het Leven. Hij is de Alpha en de Omega, Begin en Einde. Wij danken U voor zijn trouw aan U en aan ons tot in de dood, en vieren vandaag met vreugde zijn opstanding uit de doden. Geef dat mensen overal ter wereld het Evangelie van Jezus Christus omarmen en zijn wonderen in hun leven ervaren. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in Uw vrede. Door Christus onze Heer.