Barmhartige God, U hebt Uw Zoon gezonden om de wereld te redden door zijn vrijwillige zelfgave aan het kruis. Wij vragen U dat velen geraakt worden door zijn offer, zich bekeren van hun oude leven en zich steeds weer toekeren naar de Blijde Boodschap. Geef dat wij Zijn Boodschap van leven en liefde trouw blijven uitdragen aan de mensen om ons heen. Door Christus onze Heer.