God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Uw Zoon heeft alles nieuw gemaakt met Zijn verrijzenis op de eerste dag van de week. Wij bidden U op deze zondag voor de parochiepriesters die in Turkije werken. Dat zij Uw rijke zegen mogen ervaren in hun leven van alledag en dat zij U loven met een zuivere levenswandel, met geduldige toewijding en grootmoedige daden van naastenliefde. Door Christus onze Heer.

_x000D_