God van Israël, U hebt Uw volk Israël beschermd tegen de woede van Farao en geleid met krachtige arm uit de slavernij naar de vrijheid. Wij bidden U op deze eerste dag van de week om bescherming voor mensen die vervolgd worden omwille van hun geloof in Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Bescherm hen tegen de woede en macht van hun vervolgers, blijf hun nabij en schenk hun moed en hoop in gevaarlijke tijden. Door Christus onze Heer.