God van liefde, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus de ketenen van de dood verbroken. Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd danken wij U voor de gaven die wij van U hebben ontvangen. Geef dat wij deze gaven durven inzetten omwille van de opbouw van Uw Koninkrijk. Richt ons hart op het goede en steun ons bij al wat wij ondernemen in Uw Geest. Geef dat wij steeds meer gelijken op Uw Zoon en ooit mogen delen in Zijn verrijzenis. Door Christus onze Heer.