zondag 17 september 2023

Genadige God, op de eerste dag van de week werd de doodse leegte van het graf de leven gevende ruimte van de verrezen Christus. Wij bidden U: open onze ogen en ons hart, opdat wij het mysterie van het Evangelie van de Opstanding steeds beter verstaan, en inzien wat onze opdracht is in deze vergankelijke wereld. Geef ons de moed, de wil, en de tijd om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij u op voorspraak van de zalige Leonella Sgorbati, religieuze en martelares, vermoord in 2006 door islamitische strijders in Somalië, door Christus onze Heer.