zondag 17 oktober 2021

God van levenden, U hebt de Gekruisigde, uw Zoon Jezus Christus, doen opstaan uit de doden en door Hem en met Hem en in Hem de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze eerste dag van de week willen wij U danken voor al uw daden van goedheid in ons leven. Dat wij behoedzaam omgaan met het geloof dat ons geschonken is; dat wij ons blijven voeden met de sacramenten van Christus en ons laven aan de wijsheid van de katholieke traditie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.