Heer onze God, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen opstaan uit de doden en zo de nieuwe Schepping ingeluid. Op deze zondag van het Paasfeest willen wij U danken voor de herschepping van de vervallen mens. Wij bidden U voor alle mensen in Australië die zoeken naar de betekenis van het leven. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en Zijn weg ten leven omarmen. Door Christus onze Heer.