zondag 17 juli 2022

God onze goede Vader, van Morgenland tot Avondland, van dageraad tot zonsondergang worden Uw liefde en glorie verkondigd door Uw kinderen. Wij bidden U op deze zondag om Uw beschermende zegen voor de Christelijke gezinnen in Indonesië die geïntimideerd worden door hun overheden. Wij bidden dat Uw Kerk in Indonesië haar opdracht met toewijding uitvoert om ‘sacrament van de vrede van Christus’ te zijn. Wij vragen hierbij Uw bemoediging op voorspraak van de zalige Anne Pelras en haar gezellinnen, Karmelietessen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.