zondag 17 januari 2021

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus heeft met zijn leven, dood en verrijzenis de weg geopend naar gemeenschap met U. U bent de ware God, er is geen andere. Op deze zondag danken wij U voor het voortdurende gebed van de kluizenaars en kluizenaressen. Geef dat zij trouw blijven aan hun roeping om U in de stilte van de eenzaamheid te zoeken, en te bidden voor onze wereld namens ons allemaal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Antonius, kluizenaar, monnik en abt, door Christus onze Heer.