zondag 17 december 2023

God onze goede Vader, Uw heerlijkheid wordt bezongen door de engelen en de heiligen in de hemel. Wij danken U op deze derde zondag in de Advent dat wij, samen met hen, in vrijheid Uw grootsheid kunnen vieren. Wij bidden U vandaag speciaal voor christenen die niet de vrijheid hebben om in het openbaar het Evangelie te verkondigen. Bescherm hen tegen geweld, en geef dat hun vervolgers zich bekeren, en van hen willen leren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Mariano Alarcón Ruiz, priester, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.