Barmhartige Heer, telkens wanneer wij vallen, schenkt Gij ons een nieuw begin en nieuwe kansen. Wij willen U op deze derde zondag van de Advent danken voor Uw overvloedige gaven aan onze wereld. Wij danken U ook dat wij in vrijheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Geef dat steeds meer mensen Uw Boodschap leren kennen en daar gehoor aan geven. Dat mensen elkaar leren zien als broeder of zuster. Door Christus onze Heer.