Barmhartige God, dat Gij groot zijt, blijkt uit Uw bereidheid ons steeds weer te vergeven en een nieuwe kans te geven. Wij willen U op deze zondag danken dat wij in vrijheid het mysterie van het lijden, sterven en de verrijzenis van Uw Zoon kunnen vieren. Geef dat over de hele wereld steeds meer mensen de heilige Geest ontvangen en mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.