God van liefde, op deze Dag van de Heer willen wij U danken en prijzen voor al het goede in ons leven. Wij bidden U vurig: open onze ogen opdat wij steeds meer inzien wat onze levensopdracht is en geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Door Christus onze Heer.