God van barmhartigheid,In Jezus Christus hebt Gij alle mensen de mogelijkheid gegeven om Uw kinderen te worden genoemd. Op deze vierde zondag van het Paasfeest willen U danken dat wij de Weg van Uw Zoon Jezus Christus in alle vrijheid kunnen volgen. Wij willen U bidden voor mensen over de hele wereld die het Evangelie nog niet kennen. Geef dat alle mensen elkaar gaan zien als broeders en zusters, kinderen van dezelfde Vader, en elkaar met respect en met liefde tegemoet treden.Door Christus onze Heer.