Almachtige God, op de eerste dag van de week hebt Gij Uw Zoon doen verrijzen uit de doden en de herschepping van de mens ingeluid. Wij danken U dat wij in vrijheid en veiligheid deze tweede zondag op weg naar het Paasfeest kunnen vieren. Geef dat ons geloof, gebed en goede werken vrucht mogen dragen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.