Almachtige God, U openbaart zich in de ene, heilige Kerk, het Lichaam van Uw Zoon. Wij bidden U voor al onze broeders en zusters, die geloven dat Jezus van Nazareth Uw Zoon is en onze Verlosser. Wij vragen Uw zegen bij ontmoetingen en gesprekken tussen Christenen en bidden om een vruchtbare samenwerking tussen de verschillende denominaties. Schenk ons Uw gave van eenheid, door Christus onze Heer.