Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus Christus bracht vrede, heil en genezing voor alle mensen. Wij vragen U op deze zondag om zijn bescherming voor alle families en gezinnen die wereldwijd slachtoffer zijn van armoede, geweld en onwetendheid. Geef aan ouders wijsheid, uitzicht en geduld; troost de kinderen. Geef dat zij voldoende onderwijs en zorg ontvangen en dat zij mogen opgroeien als gezonde en evenwichtige mensen, die vreugde brengen aan onze wereld. Door Christus onze Heer.