zondag 16 mei 2021

Eeuwige God, U hebt Uw Zoon Jezus Messias heden doen verrijzen uit de doden en zo de herschepping van de mens ingeluid. Op deze zondag in de Paastijd willen wij U hiervoor loven, samen met de engelen in de hemel. Wij bidden voor mensen in ons land die U alleen kennen door het licht van de rede: dat zij door het licht van het Evangelie verrijkt worden. Geef dat zij Uw Zoon leren kennen en Zijn liefdevolle uitnodiging omarmen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Vladimir Ghika, priester en martelaar, door Christus onze Heer