zondag 16 juli 2023

Barmhartige Heer, Jezus Christus heeft ons beloofd dat Hij bij zijn Kerk zal zijn voor alle dagen. Wij vragen U op deze Verrijzenisdag om Uw krachtige zegen voor de christelijke gezinnen in Nederland. Geef dat echtlieden trouw blijven aan elkaar, dat kinderen respect hebben voor hun ouders, en dat ouders de tijd vinden om de liefdevolle zorg te geven die kinderen nodig hebben. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maagden van Orange, religieuzen, martelaressen tijdens de Franse Revolutie, door Christus onze Heer.