God onze Vader, de nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn ingeluid met de verrijzenis van Jezus Christus op de eerste dag van de week. Wij bidden U op deze zondag voor allen die het heilig Evangelie nog niet kennen: dat zij Uw rijke zegen mogen ervaren in hun leven van alledag en dat zij U daarvoor leren loven door een zuivere levenswandel en met daden van naastenliefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Tarcisius, martelaar, door Christus onze Heer.