Almachtige God, Uw lof wordt bezongen door de engelen en de heiligen in de hemel. Wij danken U op deze derde zondag van de Advent dat wij, samen met hen, in vrijheid Uw heerlijkheid kunnen vieren. Wij bidden U voor Christenen die niet de vrijheid genieten om in het openbaar het heilig Evangelie te verkondigen. Bescherm hen tegen geweld en geef dat mensen van andere gezindten hen willen ontmoeten en van hen willen leren. Door Christus onze Heer.