Goede God, U wilt dat alle mensen in vrede met elkaar leven en samen bouwen aan een betere wereld. Wij bidden U voor de verschillende machthebbers in Irak en Syrië. Wij vragen U dat zij de kracht en waarheid van de Goede Boodschap leren kennen en aannemen. Dat zij de vrede van Christus en zijn gerechtigheid nastreven, en dat zij allen met respect behandelen. Door Christus onze Heer.