Goede God, op de eerste dag van de week werd het lege graf de ruimte van de verrezen Christus. Wij bidden U: open onze ogen opdat wij het mysterie van het Evangelie steeds beter leren kennen en inzien wat onze opdracht is in deze wereld. Geef ons de moed, de wil en de tijd om naar dit inzicht te handelen. Door Christus onze Heer.