Eeuwige God, Uw Zoon Jezus Messias bracht hoop en heil voor mensen die gebukt gaan onder ziekte, armoede, vervolging en eenzaamheid. Wij bidden U op deze eerste dag van de week om Zijn geestelijke goederen en Zijn liefdevolle nabijheid voor alle mensen in Nigeria die vervolgd worden omwille van hun geloof in Hem, onze Redder en Heiland. Bescherm deze Christenen met Uw krachtige hand en schenk hun moed bij gevaar. Door Christus onze Heer.