Goede God, Gij hebt Uw Zoon Jezus Christus, de trouwe Getuige, doen opstaan uit de doden op de eerste dag van de week. Wij willen U op deze zondag bidden voor alle Christenen die deze Goede Boodschap van bevrijding verkondigen aan hun naasten. Geef deze geloofsverkondigers vreugde bij hun arbeid, geduld en volharding in moeilijke tijden en ook veel liefde voor hun toehoorders. Door Christus onze Heer.