zondag 15 oktober 2023

Grote en sterke God, bezield door Uw heilige Geest verkondigt de Kerk van Jezus Messias de ware vrijheid die de mens opbouwt in heiligheid. Wij bidden U op deze zondag voor mensen die, verward door een veelheid aan keuzen en desinformatie, aan neerslachtigheid en onzekerheid lijden. Geef dat zij mensen ontmoeten die hun de weg wijzen naar de diepe betekenis van hun leven, dat zij hun talenten ontplooien, en dat zij uitgroeien tot de volle maat van Christus. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van Jezus, kerklerares, door Christus onze Heer.