zondag 15 november 2020

Goede God, Gij ziet steeds met liefde om naar uw schepselen. Op deze Dag van de Verrijzenis bidden wij U voor de Kerk in Engeland. Dat zij trouw het Evangelie van de opstanding van Jezus Christus blijft verkondigen. Dat haar evangelisatie velen bereikt en vrucht draagt en dat jongeren in Engeland hun leven herijken en de weg gaan van onze Verlosser. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Richard Whiting, abt en martelaar, door Christus onze Heer.