zondag 15 mei 2022

Heer onze God, Gij hebt Uw grote liefde voor alle mensen geopenbaard in Jezus van Nazareth. Wij danken U voor de gave van zijn heilige Geest en wij vragen U op deze zondag in de Paastijd dat wij mogen groeien naar een dieper inzicht in Uw heilsplan voor heel de wereld. Geef dat wij en onze naasten steeds geraakt worden door Uw liefde, en deze concreet maken met werken van barmhartigheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Joan Montpeó Masip, seminarist en martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.