Almachtige God, op de eerste dag van de nieuwe week hebt U Jezus Messias doen opstaan uit het graf en hiermee de herschepping van de gevallen mens ingeluid. Verleen dat wij Uw genade jegens ons steeds indachtig zijn en dat wij U altijd m2015et dankbaarheid prijzen, omdat wij in vrijheid en veiligheid ons geloof kunnen vieren en verkondigen. Bescherm Uw Kerk tegen alle kwaadsprekerij. Door Christus onze Heer.