zondag 15 januari 2023

Genadige God, bij de doop van Jezus van Nazareth in de Jordaan klonk Uw stem uit de hemel: “Gij zijt mijn Zoon”. Wij bidden U bij deze afronding van de Kersttijd voor al Uw zonen en dochters overal ter wereld: dat zij Uw liefdevolle aanwezigheid steeds mogen ervaren in hun leven. Wij bidden speciaal voor hen die vervolgd worden vanwege hun liefde voor Jezus Christus. Open de harten van hun vervolgers voor het Evangelie. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Doper, de Voorloper van de Heer, door Christus onze Heer.