zondag 15 augustus 2021

God onze goede Vader, Uw grootste wonder is de herschepping van de mens in Uw Zoon Jezus Christus. Op dit hoogfeest ter ere van de heilige maagd Maria vragen wij Uw zegen voor alle moeders in Laos: om de liefde van Christus in hun hart. Dat zij de vrede, vreugde en schone wijsheid van de Blijde Boodschap steeds meer ervaren in de zorg voor hun kinderen. Wij bidden dat Uw Kerk in Laos mag groeien in geloof alsook in aantal. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, door Christus onze Heer.