Barmhartige Heer, U verhoort het gebed van hen die hoopvol uitzien naar de komst van Uw Koninkrijk. Wij willen U op deze derde zondag van de Advent danken voor Uw overvloedige goede gaven aan onze wereld. Wij danken U ook dat wij in vrijheid ons geloof in Jezus Christus mogen vieren. Geef dat steeds meer mensen Zijn Boodschap van heil leren kennen en aannemen. Door Christus onze Heer.