Goede God, U schenkt ons nieuw leven door het Lichaam en het Bloed van Uw Zoon. Wij willen U op deze zondag danken voor de gave van ons leven. Ook danken we U omdat wij in vrijheid en in veiligheid het mysterie van de heilige Eucharistie kunnen vieren. Wij bidden U vandaag voor alle mensen die vervolgd worden, speciaal voor Christenen. Geef dat steeds meer mensen de Boodschap van Uw Zoon aannemen en geef dat wij allemaal mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.