Goede God, Uw Zoon Jezus Christus roept alle mensen tot de volheid van het eeuwige leven. Wij bidden U op deze eerste dag van de week voor de kleine groep Christenen in Afghanistan: dat zij op alle zondagen in veiligheid de verrijzenis van Jezus Christus in vrijheid kunnen vieren en Zijn Boodschap mogen uitdragen aan hun landgenoten. Door Christus onze Heer.