Heer onze God, op de eerste dag van de week heeft Uw Zoon Jezus Christus met krachtige hand de dood gedood en de nieuwe Schepping ingeluid. Hij zetelt nu voor altijd aan Uw rechterhand. Wij danken U dat wij in vrijheid Zijn verrijzenis kunnen vieren en verkondigen. Geef dat vele jonge mensen de weg naar Uw Zoon vinden, dat hun geloof diep wortelt en vrucht draagt voor de wereld. Door Christus onze Heer.