God, Heer van hemel en aarde, het zaad van Uw Koninkrijk ontkiemt en groeit waar U dat ook wilt. Op deze derde zondag in de heilige Paastijd vragen wij Uw rijke zegen voor alle verkondigers van het Evangelie in Pakistan. Wij vragen Uw Geest en Uw bescherming bij hun belangrijke arbeid. Schenk hun prudentie, moed, en een grote liefde voor U en voor alle Pakistani’s. Geef dat hun toewijding vrucht mag dragen voor de Pakistaanse samenleving. Door Christus onze Heer.