Goede en barmhartige God, U bent trouw aan Uw beloften en U verhoort onze gebeden. Op deze Dag des Heren bidden wij U voor onze medezusters en medebroeders in Irak en in Syrië. Wij vragen Uw bescherming speciaal voor hen die onder erbarmelijke omstandigheden worden vastgehouden in gevangenissen onder een schrikbewind. Om moed, volharding, hoop, verlossing en vrijheid. Door Christus onze Heer.