zondag 14 november 2021

Almachtige God, uw Zoon is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Alpha en de Omega, Begin en Einde. Wij danken U voor zijn grote trouw tot voorbij de dood, en vieren vandaag met vreugde zijn verrijzenis uit de doden. Geef dat mensen overal ter wereld het Evangelie van Jezus Messias omarmen en zijn grote wonderen in hun leven mogen ervaren. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven in uw vrede. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas Tavalic en gezellen, martelaren tijdens het Mamluk bewind over Jeruzalem, door Christus onze Heer.