Almachtige God, U biedt ons nieuw leven en onderlinge eenheid door het Lichaam en het Bloed van Jezus Christus. Wij bidden U op dit hoogfeest voor hen die lijden onder vervolging, Christenen in het bijzonder. Geef dat steeds meer mensen het Evangelie van Jezus Christus omarmen en dat wij allemaal, als broeders en zusters van elkaar, mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Door Christus onze Heer.