zondag 14 augustus 2022

God onze goede Schepper, Die de mens boetseerde uit klei en plaatste in de tuin in Eden. Wij bidden U op deze zondag: waak over Uw ene Kerk verspreid over heel de wereld, en geef dat zij standhoudt in de belijdenis van Uw Naam, alsook in de verkondiging van Uw liefde, speciaal aan de armen. Wij bidden om Uw zegen voor Christenen die vervolgd worden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester, martelaar tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.