zondag 14 april 2024

Goede God, U waakt over de Kerk van Jezus Christus met grote liefde. Op deze derde zondag van het Paasfeest vragen wij Uw zegen voor de oude Christelijke gemeenschappen in Egypte. Geef de kerken en kloosters daar goede en wijze herders, die met grote liefde en zuiverheid het Evangelie blijven uitdragen in woord en in daad. Geef verlichting van de eeuwenlange christenvervolging en schenk vaste hoop op een veilige en bloeiende toekomst in Egypte. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Maximus van Rome, martelaar tijdens de Romeinse vervolgingen, door Christus onze Heer.