God van liefde en gerechtigheid, Uw Zoon heeft zich vrijwillig overgeleverd aan de kruisdood om de dood voorgoed te overwinnen. Wij bidden U op deze Dag des Heren voor alle mensen van goede wil in India; voor mannen en vrouwen die vrede blijven zoeken; voor sociale werkers die gerechtigheid verkondigen; voor onderwijzers en artsen die bouwen aan een betere samenleving. Wij vragen Uw zegen voor alle mensen die op U hun hoop hebben gevestigd. Door Christus onze Heer.