God van liefde, U hebt Uw Zoon Jezus Christus doen verrijzen uit de doden. Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd willen wij U danken voor de gave van ons leven. Wij vragen U dat wij in deze periode van bezinning, boetedoening en vasten steeds meer inzien wat onze opdracht in deze wereld is. Geef ons de kracht om naar dit inzicht te handelen. Dat wij Uw Woord van vrijheid en liefde uitdragen aan al onze naasten. Door Christus onze Heer.