zondag 13 november 2022 

Almachtige God, dat Gij groot en goed zijt blijkt uit Uw bereidheid om ons steeds weer te vergeven en nieuwe kansen te geven. Wij willen U op deze zondag danken dat wij in vrijheid het mysterie van het lijden, sterven en verrijzenis van Jezus Christus kunnen vieren. Geef dat over de hele wereld steeds meer mensen de heilige Geest ontvangen en mogen groeien in liefde voor U, voor elkaar en voor heel Uw schepping. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Kamen Vitchev, priester, martelaar tijdens de communistische vervolgingen in Bulgarije, door Christus onze Heer.