zondag 13 februari 2022

Barmhartige Heer, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, heeft ons geboden om voortdurend te bidden om de komst van Uw Koninkrijk. Geef dat wij gehoor geven aan zijn oproep, en schenk ons de kracht om het kwade telkens weer af te wijzen en te kiezen voor het goede. Verhoor op deze zondag onze gebeden voor onze naasten en voor Uw Kerk in nood overal ter wereld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Paulus Liu Hanzuo, priester, martelaar tijdens de vervolgingen in China, door Christus onze Heer.