zondag 13 december 2020

God met ons, uw Zoon Jezus Christus is het Licht dat de duisternis uit ons hart verdrijft. Wij bidden U op deze derde Adventszondag voor Christenen in de Hoorn van Afrika die lijden onder vervolging en geweld. Open de ogen van hun vervolgers voor het licht van de Komende: dat zij inzien dat alle mensen naar uw beeld geschapen zijn. Verlicht de harten van hen die het Evangelie nog niet kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Lucia, maagd en martelares, door Christus onze Heer.