zondag 13 augustus 2023

God onze goede Vader, U hebt Jezus de Gekruisigde doen verrijzen uit de doden op de eerste dag van de week. Op deze Dag van de Heer willen wij U danken voor Uw goedheid in ons leven, en U prijzen om Uw genade en liefde. Open onze ogen, opdat wij in het Licht van de verrezen Christus steeds meer inzien wat onze levensopdracht is. Geef ons de moed om naar dit inzicht te handelen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige William Freeman, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.