God van vrede en gerechtigheid, Telkens weer schenkt Gij ons een nieuw begin en nieuwe kansen. Wij willen U op deze derde zondag van de Advent danken voor Uw overvloedige gaven aan onze wereld. Wij danken U ook dat wij in vrijheid de weg van Uw Zoon mogen volgen. Geef dat steeds meer mensen Uw Boodschap leren kennen en daar gehoor aan geven. Dat mensen elkaar, in Christus, leren zien als ware broeder of zuster. Door Christus onze Heer.